TOMASZ MOCZEK
art
Kilka słów o mnie. Few words about me.

Jestem absolwentem Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
I am a graduate of the Sculpture Department of the Academy of Fine Arts in Wrocław.
Zajmuję się również grafiką, designem, malartswem. I also create graphics, designs and paintings.
Mieszkam i pracuję we Wrocławiu w Polsce. I live and work in Wrocław, Poland.
Realizuję projekty własne i zlecone. I make my own and commissioned projects.


More information

wroclawskiekrasnale.pl
Facebook
Wiki